Polemika prof. Andrzeja Jajszczyka z prof. Andrzejem K. Wróblewskim

W majowym numerze pisma Uniwersytetu Warszawskiego został opublikowany komentarz prof. Jajszczyka pt. ZADZIWIAJĄCA ZBIEŻNOŚĆ POGLĄDÓW  (str.23) do wywiadu z prof. Wróblewskim, ogłoszonym w marcowym numerze tego pisma. Tekst prof. Jajszczyka został opatrzony replika prof. Wróblewskiego (str.25). cdn?