Diagnoza stanu Szkolnictwa Wyższego – zachęcamy do dyskusji!

Na dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowaliśmy diagnozę stanu Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

1. Skrócona wersja Diagnozy (w formie prezentacji) dostępna jest tutaj.

2. Pełne opracowanie Diagnozy (w formie dokumentu) dostępne jest tutaj.

Zachęcamy do dyskusji!