Debata o szkolnictwie wyższym w redakcji POLITYKI 23 marca 2010 r.

Debata o szkolnictwie wyższym w redakcji POLITYKI na youtube. Udział wzięli prof. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich, dr Bohdan Wyżnikiewicz – wiceprezes IBnGR, red. Adam Leszczyński  – Gazeta Wyborcza, dr Tomasz Zalasiński – Rada Młodych Pracowników Nauki oraz dyskutanci z sali.